Numer telefonu
+48 881755375
Adres e-mailowy
info@medycynamartin.pl
Godziny pracy
Mon - Fri : 09:00-17:00
Darmowa konsultacja

Program nauczania

Program medycyny ogólnej v Martinie trwa 6 lat (12 semestrów) i obejmuje 5975 godzin praktycznego i teoretycznego treningu. Program jest akredytowany i spełnia wymogi dyrektywy 93/16/EC.

Wykłady stanowią mniej niż połowę godzin tygodniowych. Na kursach klinicznych studenci przechodzą przez różne oddziały szpitala klinicznego. Cały szósty rok poświęcony jest na odbywanie zajęć na oddziałach chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, a także na przygotowywanie studentów do egzaminów końcowych.

Jeden semestr ma 15 tygodni nauczania, przy czym wykłady to mniej niż połowa całkowitej tygodniowej nauki. Ostatni 6. rocznik jest zastrzeżony dla rotacji w przedmiotach Medycyna wewnętrzna, chirurgia, pediatria, położnictwo, ginekologia. Następnie muszą zdać egzamin państwowy i obronić prace dyplomową.

Dyplom, który student uzyska jest uznawany w całej Unii Europejskiej. Ponadto wydział jest na liście ECFGM, dzięki czemu absolwenci idą na egzamin USMLE. Nauczanie na wydziale jest specyficzne dlatego, że studenci są dzieleni na małe grupy.

Ćwiczenia praktyczne, seminaria lub ćwiczenia laboratoryjne – studenci biorą udział w nauczaniu z maksymalnie 8 innymi studentami. Wydział zatrudnia zagranicznych profesorów, którzy podnoszą poziom jakości kształcenia.