Numer telefonu
+48 881755375
Adres e-mailowy
info@medycynamartin.pl
Godziny pracy
Mon - Fri : 09:00-17:00
Darmowa konsultacja

FAQ

Ile czasu potrzebuję, aby złożyć podanie na Wydział Jessenius w Martinie?Ile czasu potrzebuję, aby złożyć podanie na Wydział Jessenius w Martinie?

Proces składania wniosków nie jest trudny. Możesz przesłać zeskanowane dokumenty na uniwersytet, a oryginały przesłać później. Jeden tydzień zdecydowanie wystarczy na skompletowanie i przesłanie wszystkich dokumentów.

Jakie są wymagania, aby można ubiegać się o przyjęcie na uczelni?Jakie są wymagania, aby można ubiegać się o przyjęcie na uczelni?

Każdy kandydat musi mieć ukończone średnie wykształcenie w swoim kraju i mówić dobrze po angielsku. Jeśli w momencie egzaminu wstępnego nie ukończyłeś jeszcze szkoły średniej, istnieje możliwość złożenia dokumentów w dniu samej rejestracji.

Co to jest nostryfikacja?Co to jest nostryfikacja?

Nostryfikacja, zwana również akademickim uznawaniem ukończonych studiów z zagranicy, to proces, w którym polskie dokumenty maturalne są składane do Ministerstwa Edukacji Słowacji. Na szczęście kilka lat temu zostało zawarte porozumienie między Słowacją a Polską, więc proces uznawania ukończonych studiów jest automatyczny, właśnie dlatego jest on tak szybki i łatwy. Wszystkie tłumaczenia dokumentów należy jednak wykonać na Słowacji.

Jakie są roczne wydatki na studia?Jakie są roczne wydatki na studia?

Czesne wynosi 10.900 € za rok (2 semestry). Miesięczne wydatki na życie wynoszą około od 300 do 400 euro miesięcznie. Studenci mają różne zniżki, na przykład transport kolejowy jest całkowicie bezpłatny również dla polskich studentów uczących się na Słowacji.

W jakim języku prowadzone są zajęcia?W jakim języku prowadzone są zajęcia?

Wszystkie zajęcia i ćwiczenia odbywają się w języku angielskim. Jednak podstawy języka słowackiego są potrzebne zwłaszcza w przypadku pacjentów w szpitalu – z drugiej strony język słowacki i polski są bardzo do siebie podobne, więc zrozumienie nie stanowi problemu.

Czy po ukończeniu edukacji muszę pozostać na stażu?Czy po ukończeniu edukacji muszę pozostać na stażu?

Nie, nie jest to konieczne, po otrzymaniu dyplomu studenci nie muszą pracować w słowackim szpitalu, a ich dyplom jest nadal uznawany w Polsce.

Czy do egzaminu wstępnego można przygotować się z bazy pytań?Czy do egzaminu wstępnego można przygotować się z bazy pytań?

Uczelnia w Martinie, w odróżnieniu od Koszyc oraz Bratysławy, nie przygotowuje bazy pytań, z której można się przygotować. Za to można skorzystać z syllabusa, w którym znajdują się wszystkie pojęcia obowiązujące na egzamin.

Czy egzamin wstępny do Martina jest trudny?Czy egzamin wstępny do Martina jest trudny?

Egzamin wstępny na uczelnię w Martinie jest uważany za stosunkowo łatwiejszy niż do pozostałych uczelni na Słowacji z tego względu, że każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź.

Czy uczelnia w Martinie bierze pod uwagę wiek aplikującego?Czy uczelnia w Martinie bierze pod uwagę wiek aplikującego?

Każdy może zostać studentem na wydziele Jessenius bez względu na swój wiek. Nie trzeba aplikować od razu po zdanej maturze.

Czy matura jest potrzebna do tego, aby zostać studentem w Martinie? Czy matura jest potrzebna do tego, aby zostać studentem w Martinie?

Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu dojrzałości, chociaż jego wyniki nie są brane pod uwagę.