Numer telefonu
+48 881755375
Adres e-mailowy
info@medycynamartin.pl
Godziny pracy
Mon - Fri : 09:00-17:00
Darmowa konsultacja

Medycyna w Martinie

Wydział Medycyny Jessenius w Martinie to prestiżowa instytucja edukacyjna założona w 1962. Jest jednym z najlepszych wydziałów medycznych na całym świecie oraz częścią Uniwersytetu Comenius, który oferuje studiowanie medycyny ogólnej w języku angielskim.

Wydział Medycyny Jessenius jako pierwszy na Słowacji udostępnił naukę w języku angielskim na kierunku medycyna ogólna (od roku akademickiego 1991/1992). Opłata za studia to 10.900€ (jest to opłata za jeden rok akademicki, czyli 2 semestry). Absolwentom programu studiów Medycyna ogólna udzielany jest tytuł MUDr.

Studenci mają kontakt z pacjentami od początku nauki. Zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalu uniwersyteckim w Martinie.

Wydział Medycyny Jessenius bierze udział w wielu projektach studenckich:

  • mobilność studenta – studia w programie Erasmus
  • dwutygodniowe letnie praktyki, dzięki porozumieniu z uczelniami w Peczu, Budapeszcie i Ołomuńcu (1 miesiąc)
  • jednomiesięczne praktyki letnie w austriackich szpitalach w ramach programu Lions Austra „Medical students beyond frontiers”

Tu też znajdują się 3 centra doskonałości:

  • Perinatologiczne Centrum Doskonałości
  • Pulmonologiczne Centrum Doskonałości
  • Centrum Doskonałości Medycyny Personalizowanej

Przegląd

Data egzaminu wstępnego: 15.08.2020 (termin składania zgłoszeń na ten test upływa 17 lipca 2020 roku)

Opłata rekrutacyjna: 70 euro

Czesne: 10.900 euro (opłacone w całości – jedna rata)

Opłata za akademik: 60-120 euro za miesiąc

Liczba przyjmowanych studentów: 150

Długość trwania studiów: 6 lat

Where is the Jessenius faculty of medicine located?